γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Λίστα Μελετών και Έργων

Πιο κάτω ακολουθεί μία ενδεικτική λίστα μελετών και έργων που έχει εκπονήσει το γραφείο μελετών Μιχαήλ Πουλτσίδη.

 Περιοχή Περιγραφή
Περιφέρεια Πελοποννήσου Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές έρευνες στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Μελέτης και Αδειοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ».
Νομός Μαγνησίας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό των διαρροών του φράγματος Παναγιώτικο.
Δήμος Δράμας Μελέτη Σεισμικότητας και Σεισμικής Επικινδυνότητας Φράγματος Χαμοκέρασα.
Δήμος Ηρακλείου Υπουργείο Δικαιοσύνης – Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό ενεργών τεκτονικών ρηγμάτων , στο χώρο ανέγερσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Δήμος Ηρακλείου Υπουργείο Δικαιοσύνης – Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. Σεισμικότητα και ενεργός τεκτονική της Κρήτης με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου.
Δήμος Πάτρας Υπουργείο Δικαιοσύνης – Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή των φυλακών Πάτρας.
Δήμος Ζαγοράς Γεωλογική – Γεωφυσική μελέτη των κατολισθητικών φαινομένων στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς
Νομός Τρικάλων Μελέτη – Διερεύνηση των επιπτώσεων στο ΧΥΤΑ Τρικάλων από τις εκρήξεις παρακείμενου λατομείου.
Νομός Ευβοίας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό καρστικών εγκοίλων και σπηλαίων στο γήπεδο ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας.
Δήμου Καρπενησίου Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή της κατολίσθησης, στον οικισμό Προυσό της Δ.Ε. Προυσού.
Νομός Μαγνησίας Γεωφυσική έρευνα για την αναγνώριση της γεωλογικής δομής , στις θέσεις κατασκευής των λιμνοδεξαμενών στην Κοιν. Μακρυνίτσας.
Νομός Μαγνησίας Γεωφυσική μελέτη για τον προσδιορισμό της ζώνης εμπλουτισμού και τροφοδοσίας της κύριας πηγής ύδρευσης (Καλιακούδας) της πόλης του Βόλου και της Νέας Ιωνίας.
Δήμος Τρικαίων Γεωφυσική έρευνα στην πηγή «Καζάνα» της Δ.Ε. Γοργογύρι.
Δήμος Τρικαίων Γεωφυσική έρευνα στην πηγή «Κόρη» του οικισμού Κόρη της Δ.Δ. Ξυλοπάροικου.
Δήμος Παραληθαίων Γεωφυσική μελέτη για τον προσδιορισμό του ιαματικού και γεωθερμικού δυναμικού στο Δ.Δ. Ρίζωμα.
Δήμος Καλύμνου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Θερμών Καλύμνου. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Νισύρου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Μανδρακίου Νισύρου. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Καμένων Βούρλων. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Κορίνθου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Ωραίας Ελένης. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Σοφάδων Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Σουλαντά. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Πρεβέζης Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Πρεβέζης. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Θεσσαλιώτιδος Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Εκκάρας.
Νομός Χίου Γεωλογική - Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Αγιασμάτων Δήμου Αμανής. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Δωδεκανήσου Γεωλογική – Υδρογεωλογική - Γεωφυσικήγε μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Καλλιθέας, Δήμου Καλλιθέας, Νήσου Ρόδου. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Κόνιτσας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Καβάσιλων. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Κόνιτσας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικών ατμόλουτρων Αμάραντου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Κρεμαστών Βάλτου, Δήμου Ιανάχου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Κόκκινου Στεφανιού (Μυρτίας), Δήμου Θέρμου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη ιαματικής πηγής Αγίου Βαρβάρου, Δήμου Μεδεώνος. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Ταμασίου Γεωλογική – Υδρογεωλογική και γεωφυσική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Δρανίτσας – Καίτσας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Μενελαίδος Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Σμοκόβου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Λάρισας Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές μελέτες γεωτρήσεων των εργοστασίων ΕΞΑΛΚΟ και ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική Μελέτη του έργου «Οδός Φυλακτή – Πετρίλο».
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική Μελέτη του έργου « Οδός Ι.Μ. Σπηλιάς – Διασταύρωση προς Βραγκιανά».
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική μελέτη του έργου «Οδός Νεράιδας – Καραμανώλη».
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική μελέτη του έργου Οδικό Κύκλωμα Λίμνης (Φράγματος) Σμοκόβου.
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική Μελέτη του Εργου « Εγγειοβελτιωτικών και Αντιπλυμμιρικών έργων στο Κ.Δ. Κουμπουργιαννά » της Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας.
Νομός Καρδίτσας  Γεωλογική μελέτη Οδού Ρεντίνας – Ιερά Μονή Ρεντίνας.
Νομός Δράμας Μελέτη Φράγματος στην περιοχή Χαμοκέρασα, Δήμου Νικηφόρου Δράμας
Νομός Τρικάλων Μελέτη Φράγματος στην περιοχή Αετός, Δήμου Οιχαλίας.
Νομός Φθιώτιδος Μελέτη Φράγματος στην περιοχή Σαπουνόρεμα, Δήμου Στυλίδας
Νομός Τρικάλων Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις οικιστικές περιοχές, Δήμου Γόμφων
Νομός Τρικάλων Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις οικιστικές περιοχές, Δήμου Οιχαλίας
Δήμος Ζαγοράς Μελέτη κατολισθήσεων Δ.Ε. Μακρυράχης.
Νομός Πέλλας
Νομός Ημαθίας
Προκαταρτικές μελέτες κοινού συστήματος τελικής επεξεργασίας προεπεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής Σκύδρας.
Νομός Αλεξανδρούπολης Αναγνωριστική και οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης
Νομός Καβάλας Αναγνωριστική και οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Χρυσούπολης
Νομός Ευρυτανίας Οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Καρπενησίου
Νομός Φθιώτιδος Οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας
Νομός Πιερίας Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του ΧΥΤΑ Κατερίνης.
Νομός Τρικάλων Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του ΧΥΤΑ Τρικάλων.
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Οδός Νεράιδας – Καραμανώλη».
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης Υδρευτικών Γεωτρήσεων, Δήμου Καλλιφωνίου
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων, Δήμου Ταμαυσίου
Νομός Καρδίτσας Περιβαλλοντική μελέτη της Οδού Ρεντίνας – Ιερά Μονή Ρεντίνας.
Νομός Καρδίτσας Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Οδός Ι.Μ. Σπηλιάς –Διασταύρωση προς Βραγκιανά».
Νομός Τρικάλων Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ.Δ. Ταξιαρχών του Δήμου Πελινναίων.
Νομός Τρικάλων Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ.Δ. Σερβωτών του Δήμου Πελινναίων».
Νομός Τρικάλων Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ.Δ. Νομής – Πετρόπωρου του Δήμου Πελινναίων».
Δήμος Μενελαίδας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εργου Εγκατάσταση και Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρόπολης Σμοκόβου.
Δήμος Σοφάδων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Εγκατάσταση και Επεξεργασίας Λυμάτων Κέδρου της Δ,Ε Κέδρου.
Δήμος Ταμασίου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη των υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Ανάβρας.
Δήμος Θεσσαλιώτιδος Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη γεώτρησης ιαματικής χρήσης στο Δ.Δ. Εκκάρας.
Δήμος Παραληθαίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη γεώτρησης ιαματικής χρήσης στο Δ.Δ. Ριζώματος.
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εργου Εγγειοβελτιωτικών και Αντιπλυμμιρικών έργων στο Κ.Δ. Κουμπουργιαννά της Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας.
Δήμου Μεγάλων Καλυβίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Δήμο Πελινναίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Δήμου Τυμφαίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Δήμου Γόμφων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή της κατολίσθησης επί της οδού Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου.
Νομός Ευρυτανίας Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα στην περιοχή της κατολίσθησης στο Δ.Δ. Κρίκελο του Δήμου Δομνίστα.
Δήμος Παραληθαίων Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη.
Δήμος Πελινναίων Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Μουζακίου Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Ταμασίου Γεωφυσική και γεωλογική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Ανάβρας.
Δήμος Προυσού Γεωφυσική έρευνα στις κατολισθαίνουσες περιοχές στον οικισμό Καστανούλα.
Νομός Βοιωτίας Γεωφυσική έρευνα στη περιοχή Ύπατο.
Δήμος Σοφάδων Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Σοφάδες.
Νομός Κορινθίας Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Ζευγολατιό.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική μελέτη για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών περιοχής Λογγιτσίου.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική μελέτη για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών περιοχής Νεράιδας.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική μελέτη για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών Δυτικού Τομέα.
Δήμος Προυσού Γεωλογική και Γεωφυσική έρευνα στις θέσεις ρέμα Φονιάς και Ζυγός στο Δ.Δ. Προυσός.
Νομός Αττικής Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στο χώρο του εργοστασίου της Αγροτικής Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων.
Δήμος Βέροιας Γεωλογική – Υδρογεωλογική και Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Κουμαριάς.
Δήμος Ιθώμης Γεωφυσική έρευνα για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών στον οικισμό Κόμπελος.
Δήμος Ταμασίου Γεωφυσική έρευνα , για τον εντοπισμό πόσιμου νερού στο Δ.Δ. Ασιμοχωρίου.
Δήμος Ιθώμης Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Καππά.
Δήμος Βελεστίνου Γεωφυσική έρευνα στο χώρο του εργοστασίου της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας Α.Σ.Ε.Ε. στο Βελεστίνο για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Χασίων Εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών στα Δ.Δ. Οξύνειας και Σκεπάρνη.
Δήμος Ιτάμου Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών , στο Δ.Δ. Αμπελικό.
Δήμος Παλαιοκάστρου Γεωφυσική έρευνα για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Ζηλευτής.
Δήμος Πυνδαίων Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Μενελαίδος Σύνταξη μελέτης (Γεωφυσική έρευνα ) για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Λουτρό.
 Δήμος Μουζακίου Υδρογεωλογική έρευνα της Πηγής Δρανίτσας – Καίτσας.
Δήμος Αχελώου Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στον οικισμό Ρογγια.
Δήμος Αχελώου Γεωλογική (Γεωφυσική)έρευνα για τον εντοπισμό πόσιμου νερού Δ.Δ. Μπελοκομίτης.
Νομός Καρδίτσας Σύνταξη Γεωφυσικής Μελέτης για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, του Δ.Δ. Μαυροματίου και Οξιάς του Δήμου Μουζακίου.
 Νομός Ιωαννίνων Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στην περιοχή του λατομείου της εταιρείας Πύρος Α.Ε.
Νομός Φθιώτιδος Γεωφυσική έρευνα στη θέση επιλογής του φράγματος. Σαπουνόρεμα Δήμου Στυλίδας.
Δήμου Φύλλου Γεωφυσικές έρευνες στο Δ.Δ. Συκεών.
Δήμος Καστανιάς Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Καστανιάς.
Δήμος Χασίων Γεωφυσική έρευνα στα Δ.Δ. Αγναντιάς και Σκεπάρνι.
Δήμος Προυσού Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Προυσού.
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Μακρολίβαδου
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Πουρναρίου.
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Πετρωτού.
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Δομοκού.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στις περιοχές Αμπέλια και Πάδη του Δ.Δ. Λογγιτσίου και στις περιοχές Τεπελένια και Κατράνη του Δ.Δ. Στυλίδας.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στις περιοχές Γιαλός , Προφήτη Ηλίας και Βαινόρεμα.
Δήμος Οιχαλίας Γεωφυσική μελέτη στην θέση Ποταμιά του Δ.Δ. Οιχαλίας.
Δήμος Οιχαλίας Γεωφυσική μελέτη στην θέση Αετός του Δ.Δ. Οιχαλίας.
Δήμος Νεβρόπολης -Αγράφων Σύνταξη Γεωφυσικής μελέτης για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Πύλης Γεωφυσική έρευνα για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών στα Δ.Δ. Διαμερίσματα Πύλης και Ρωποτού.
Δήμος Ασπροποτάμου Σύνταξη γεωφυσικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στα Δ.Δ. Αργύρι και Δαφνούλα.
Δήμος Μουζακίου Σύνταξη μελέτης γεωφυσικών ερευνών για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Οιχαλίας Γεωφυσική έρευνα για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Κρήνης.
Δήμος Φύλλου Γεωφυσική μελέτη στο Δ.Δ. Συκεώνας και στον οικισμό Αμπελώνα.
Δήμος Γοργοποτάμου Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών (γεωφυσικές έρευνες) για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών των ορεινών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δέλφινου , Κουμαρίτσι , Δύο Βουνά , Ελευθεροχώρι και των οικισμών Σκαμνού και Οίτης.
Δήμος Γόμφων Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης ( Γεωφυσική έρευνα) για την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου.
Δήμος Προυσού Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Βελωτά.
Δήμος Ταμασίου Εκπόνηση μελέτης ( Γεωφυσική έρευνα ) εντοπισμού πόσιμου νερού.
Δήμου Προυσού Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Ασπρόπυργου
Δήμος Γοργοποτάμου Εκπόνηση υδρογεωλογικής (γεωφυσική έρευνα ) για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών της πηγής Παναγιάς στην περιοχή Κολοκυνθού του Δ.Δ. Βαρδατών.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στην περιοχή « Κερασίωτικα » της Κοινότητας Νέου Αργυρίου.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στην περιοχή « Πηγή Δαφνούλας» της Κοινότητας Νέου Αργυρίου.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική μελέτη την περιοχή « Κάτω Βαλαώρα » της Κοινότητας Βαλαώρας.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική μελέτη την περιοχή « Σμιξη » της Κοινότητας Βαλαώρας.
Νομός Τρικάλων Γεωφυσική έρευνα στην θέση «Νταμάρι -Πετρωτό » της Κοινότητας Γριζάνου.
Νομός Τρικάλων Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του Συνοικισμού Καλοχωρίου της Κοινότητας Κονισκού.
Νομός Λάρισας Εκτέλεση γεωφυσικής έρευνας στο χώρο του εργοστασίου της Βιοκαρπέτ Α.Ε.Β.

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ