γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Αρχαιομετρικές έρευνες

Εντοπισμός και χαρτογράφηση υπεδάφιων και εν γένει κατασκευών και μεταλλικών ή μη μεταλλικών στόχων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το γραφείο παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου βάθους και υψηλής ανάλυσης γεωφυσικών αρχαιομετρικών ερευνών, καθώς εφαρμόζει συνδυαστικά πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους γεωφυσικές μεθόδους έρευνας.

Στις σχετικές έρευνες οι γεωφυσικές μέθοδοι που πραγματοποιεί το γραφείο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι :

Μέθοδος ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης του υπεδάφους της θέσης έρευνας

Το γραφείο διαθέτει τα κάτωθι τέσσερα συστήματα ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης του υπεδάφους:

  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 1000 (1 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus electrode selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 4000 (4 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus elector selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • TERRAMETER LS (4 channel, 64 electrodes max output current 2.5A & max output power 250W) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • MX-30 Multiplex Switch (30 channels, 30 electrodes max output current 5A & max output power 2500W), GDP-32 receiver (6 channels) και ZT 30 Transmitter (max output current 30A),,of the american company ZONGE ENGINEERING.
Στον βοηθητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρόδια (πωλούμενα και μη) και καλώδια ηλεκτρικών τομογραφιών 81 ηλεκτροδίων σε αποστάσεις μεταξύ τους 2m, 5m, 10m και 20m, παρέχοντας την δυνατότητα, το μήκος των τομογραφιών να διαμορφώνεται από 160m έως 1600m. Για την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα RES2DINV και RES3DINV της εταιρείας GEOTOMO.

gewfysikes erevnes13b gewfisikes-ereunes13c2
Μαγνητική μέθοδος

gewfisikes-ereunes11 Το γραφείο διαθέτει το σταθμό βάσης, το Magnetometer – Gradiometer G856 και τα λογισμικά ερμηνείας των μετρήσεων MAGMAP και MAGPLOT της εταιρείας GEOMETRICS Αμερικής.

Μέθοδος του ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar)

gewfisikes-ereunes5Το γραφείο διαθέτει δύο συστήματα Γεωραντάρ της εταιρείας MALA Σουηδίας, με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης των, υπό γεωφυσικής διερεύνησης, στόχων. Το σύστημα Mala ProEx (Professional Explorer) με τις θωρακισμένες (shielded) κεραίες των 250MHz, 500MHz, 1000MHz, και την RTA κεραία των 25-30 MHz. Το σύστημα Mala GX-HDR (Ground explorer High Dynamic Range) με τις θωρακισμένες (shielded) κεραίες των 160MHz και 450MHz.

Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά GEOVISION, RADEXPLORER, OBJECT MAPPER και 3D-VISION.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος ΕΜΙ (Time Domain) gewfisikes-ereunes6

Το γραφείο διαθέτει τo σύστημα Geonics EM61 MK2 High Power, το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει μεταλλικούς ή μη μεταλλικούς στόχους σε βάθος έως και 8m, ανάλογα με το μέγεθος τους.

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ