γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Έρευνα τεχνικών έργων και Έλεγχος δομικών στοιχείων-θεμελιώσεων-στρώσεων οδοστρωμάτων

Το γραφείο, χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο λογισμικό, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο, δομικών στοιχείων, θεμελιώσεων και στρώσεων οδοστρωμάτων. Το γραφείο έχει να επιδείξει πλήθος μελετών και ερευνών σε όλη την Ελλάδα.

Οι γεωφυσικές μέθοδοι που πραγματοποιεί το γραφείο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι :

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος του ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar)

gewfisikes-ereunes5Το γραφείο διαθέτει το σύστημα Mala ProEx (Professional Explorer) με τις θωρακισμένες (shielded) υψίσυχνες κεραίες των 1000MHz, 1600MHz.

Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά GEOVISION, RADEXPLORER, OBJECT MAPPER και 3D-VISION.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος SLINGRAM

gewfisikes-ereunes9 Το γραφείο διαθέτει δύο γεωφυσικά συστήματα (EMAC 36 και HF EMAC 180) και το λογισμικό ερμηνείας των μετρήσεων Slingram της εταιρείας MALA Σουηδίας.

Οι συχνότητες εκπομπής των δύο συστημάτων είναι 3.6 και 18.1 kHz αντίστοιχα.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος VLF

gewfisikes-ereunes10 Το γραφείο διαθέτει το γεωφυσικό όργανο WADI και τα λογισμικά ερμηνείας των μετρήσεων SECTOR και RAMAC της εταιρείας ABEM Σουηδίας.

Σεισμικές μέθοδοι: ανάκλασης, διάθλασης, Cross hole και Down hole

gewfisikes-ereunes12Το γραφείο διαθέτει τα σεισμικά καταγραφικά μηχανήματα BISON 9048 - 48 channel seismograph και TERRALOC MARK 6 - 24 channel seismograph της εταιρείας ABEM Σουηδίας. Στον βοηθητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια, σεισμικές πηγές και 150 οριζόντια/κατακόρυφα γεώφωνα διαφόρων συχνοτήτων (6Hz έως 14 Hz ). Η ερμηνεία των μετρήσεων πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (WINSISM, SEISIMAGER κ.α.)
Μέθοδος ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης του υπεδάφους της θέσης έρευνας

Το γραφείο διαθέτει τα κάτωθι τέσσερα συστήματα ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης του υπεδάφους:

  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 1000 (1 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus electrode selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 4000 (4 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus elector selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • TERRAMETER LS (4 channel, 64 electrodes max output current 2.5A & max output power 250W) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
Στον βοηθητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρόδια (πωλούμενα και μη) και καλώδια ηλεκτρικών τομογραφιών 81 ηλεκτροδίων σε αποστάσεις μεταξύ τους 2m, 5m, 10m και 20m, παρέχοντας την δυνατότητα, το μήκος των τομογραφιών να διαμορφώνεται από 160m έως 1600m. Για την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα RES2DINV και RES3DINV της εταιρείας GEOTOMO.

gewfysikes erevnes13b gewfisikes-ereunes13c2

 

Έρευνα γηπέδου θεμελίωσης νέου νοσοκομείου Χαλκίδας
domika01 domika02
X1 b X2 b
Γεωφυσική διερεύνηση διαρροών του φράγματος Παναγιώτικου
domika03 domika04
g03  GO3 B
radar

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ