γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες
 
Y3
Γεωφυσικές Έρευνες

Οι γεωφυσικές μέθοδοι που συνδυαστικά εφαρμόζονται καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Το μέγιστο βάθος διερεύνησης δύναται να υπερβεί τα 1500m.

5
Κοιτασματολογικές Έρευνες

Αναζήτηση και έρευνα κοιτασμάτων. Μικροσκοπική μελέτη και αναγνώριση ορυκτών, πετρωμάτων, πολύτιμων- ημιπολύτιμων λίθων και μεταλλευμάτων.

g01
Περιβάλλον

Περιβαλλοντικές μελέτες. Διερεύνηση και παρακολούθηση της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων. Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρωσης.

t2
Γεωτεχνικές Έρευνες

Ανόρυξη κατευθυνόμενων γεωτρήσεων. Πενετρομετρικές,πρεσσιομετρικές δοκιμές. Μετρήσεις σεισμικών κυμάτων σε γεωτρήσεις με τις μεθόδους Crosshole και Downhole.

 
f01
Αρχαιομετρικές Έρευνες

Εντοπισμός και χαρτογράφηση υπεδάφιων κατασκευών και μεταλλικών ή μη μεταλλικών στόχων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

gewfisikes-ereunes8 2
Ανίχνευση UXO's

Διασκοπήσεις UXO’s (μη εκραγέντα εκρηκτικά), με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης, σε βάθη έως και 8 μέτρων.

X1
Τεχνικά Έργα

Έλεγχος τεχνικών έργων, δομικών στοιχείων και θεμελιώσεων κατασκευών. Διαστασιολόγηση στρώσεων οδοστρωμάτων, επιχώσεων και επιχωμάτων.

c
Γεωλογικές Έρευνες

Αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών. Μελέτες και έρευνες κατολισθήσεων. Υδρογεωλογικές, σεισμοτεκτονικές, κ.α. μελέτες και έρευνες. Γεωλογικές και τεκτονικές χαρτογραφήσεις.

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ