γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Στρωματογραφική Έρευνα - Προσδιορισμός Κλίσης Σχηματισμών - Προγραμματισμός Γεωτεχνικών Ερευνών

strwmatografiki-ereuna

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

 

strwmatografiki-ereuna

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

strwmatografiki-ereuna

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

strwmatografiki-ereuna

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

strwmatografiki-ereuna

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ