γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Βιογραφικό

exoplismos1 exoplismos2 exoplismos3

Ο Μιχάλης Πουλτσίδης είναι ιδιοκτήτης και υπεύθυνος του γραφείου, ενώ είναι ο ίδιος μελετητής και συντονιστής της λοιπής μελετητικής ομάδας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εκπόνησε διπλωματική εργασία με θέμα τη "Μικροσεισμική μελέτη του Νοτιοδυτικού Αιγαίου". Ανέλαβε διδακτορική διατριβή με θέμα τη "Μελέτη των εμφανίσεων Τάλκη Ανατολικά της Αρνισσας", με ειδικότητα στην Οικονομική Γεωλογία, Γεωχημεία και Κοιτασματολογία.

profil02

Διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα:

 • Γεωφυσικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών.
 • Περιβαλλοντικών μελετών και ερευνών.
 • Γεωλογικών χαρτoγραφησεων.
 • Μικροσκοπίας και αναγνώρισης πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, ορυκτών και πολύτιμων λίθων.
 • Ευστάθειας Πρανών και Αντιπλημμυρικών κατασκευών.
 • Τεκτονικής Γεωλογίας - Σεισμοτεκτονικής.
 • Μεθόδων αναζήτησης και έρευνας κοιτασμάτων.

 Από το 1995 είναι μελετητής Δημοσίων Έργων στις κατηγορίες:

 • Γεωλογικών, Γεωφυσικών, Υδρογεωλογικών  Ερευνών και Μελετών  (20Γ
 • Περιβαλλοντικών Μελετών (27Β)

download cv

Διατελεί μέλος των επαγγελματικών οργανισμών:

 • Σύλλογος Γεωλόγων Ελλάδας
 • Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
 • ΓΕΩΤ. Ε.Ε. , ΑΜ  4-01297
 • Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Ο Μιχαήλ Πουλτσίδης μιλά Ελληνικά και Αγγλικά.

Το γραφείο μελετών Μιχαήλ Πουλτσίδη έχει εκπονήσει πλήθος Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωφυσικών, Περιβαλλοντικών Ερευνών και Μελετών, σε όλη την Ελλάδα. Δείτε εδώ μία ενδεικτική λίστα έργων και μελετών. Παράλλληλα έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαικής Κοινότητας (Πρόγραμμα MARS , Πρόγραμμα REMOTE SCIENSES , Πρόγραμμα LEADER)

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ