γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Ανίχνευση και προσδιορισμός μη εκραγέντων εκρηκτικών (UXO s )

Το γραφείο διαθέτει δύο συστήματα έρευνας της εταιρείας GEONICS Καναδά, με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης των, υπό γεωφυσικής διερεύνησης, στόχων.

gewfisikes-ereunes6

Το πρώτο σύστημα είναι o φωρατής Geonics EM61 MK2 High Power, ο οποίος είναι πρωτοποριακός και ευρέως χρησιμοποιούμενος (USA Army) για διασκοπήσεις UXO’s. Λειτουργεί στην περιοχή του χρόνου (time domain). Η θέση του καθορίζεται με τη χρήση του παγκόσμιου συστήματος θεσιοθεσίας RTK GPS. Κατά την έρευνα επάγονται ηλεκτρικά ρεύματα σε υπεδάφια αγώγιμα αντικείμενα, από πεδία τα οποία δημιουργούνται από παλμικά ρεύματα που διοχετεύονται στο πηνίο εκπομπής. Η απόσβεση αυτών την επαγόμενων ρευμάτων μετριέται στο πηνίο δέκτη, σε τέσσερις χρονικές πύλες μετά την διοχέτευση του παλμού του ρεύματος.

 

Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει μεταλλικούς ή μη μεταλλικούς στόχους σε βάθος έως και 8m, ανάλογα με το μέγεθος τους.

Το δεύτερο σύστημα είναι o φωρατής Geonics EM63 ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγω για την κατηγοριοποίηση και τον προσανατολισμό των UXO’s (μη-εκραγέντα εκρηκτικά) ή γενικότερα θαμμένων μεταλλικών αντικειμένων.

gewfisikes-ereunes7    gewfisikes-ereunes8

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ