γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Αρχαιομετρικές έρευνες

Εντοπισμός και χαρτογράφηση υπεδάφιων και εν γένει κατασκευών και μεταλλικών ή μη μεταλλικών στόχων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το γραφείο παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου βάθους και υψηλής ανάλυσης γεωφυσικών αρχαιομετρικών ερευνών, καθώς εφαρμόζει συνδυαστικά πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους γεωφυσικές μεθόδους έρευνας.

Στις σχετικές έρευνες οι γεωφυσικές μέθοδοι που πραγματοποιεί το γραφείο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι :

Μέθοδος ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης του υπεδάφους της θέσης έρευνας

Το γραφείο διαθέτει τα κάτωθι τέσσερα συστήματα ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης του υπεδάφους:

  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 1000 (1 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus electrode selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 4000 (4 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus elector selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • TERRAMETER LS (4 channel, 64 electrodes max output current 2.5A & max output power 250W) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • MX-30 Multiplex Switch (30 channels, 30 electrodes max output current 5A & max output power 2500W), GDP-32 receiver (6 channels) και ZT 30 Transmitter (max output current 30A),,of the american company ZONGE ENGINEERING.

Στον βοηθητικό  εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρόδια (πωλούμενα και μη) και καλώδια για τις ηλεκτρικές τομογραφίες  81 ηλεκτροδίων, σε αποστάσεις μεταξύ τους 2m, 5m, 10m, 25m και 50m, παρέχοντας την δυνατότητα, το μήκος των τομογραφιών εξ αρχής να διαμορφώνεται από 160m έως 4000m. Παράλληλα τα εν λόγω καλώδια μας δίνουν την δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας Roll along, βάση της οποίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός ηλεκτροδίων και ταυτόχρονα τα προφίλ των ηλεκτρικών τομογραφιών να αναπτυχθούν σε όσο μήκος απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της γεωφυσικής έρευνας. Για την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα  λογισμικά προγράμματα RES2DINV και RES3DINV της εταιρείας GEOTOMO.

gewfysikes erevnes13b gewfisikes-ereunes13c2
Μαγνητική μέθοδος

gewfisikes-ereunes11 Το γραφείο διαθέτει το σταθμό βάσης, το Magnetometer – Gradiometer G856 και τα λογισμικά ερμηνείας των μετρήσεων MAGMAP και MAGPLOT της εταιρείας GEOMETRICS Αμερικής.

Μέθοδος του ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar)

gewfisikes-ereunesΔιαθέτουμε τέσσερα συστήματα Γεωραντάρ, τρία της εταιρείας MALA Σουηδίας και ένα της Νορβηγικής εταιρείας 3d-Radar. Όλα έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης των υπό γεωφυσικής διερεύνησης, στόχων. Τα συστήματα είναι:

    1. Το σύστημα 3D-Radar GPR. Αποτελεί πρωτοποριακή κατασκευή νέας γενιάς τρισδιάστατου ραντάρ διείσδυσης εδάφους (3D GPR) χρησιμοποιώντας τεχνολογία ραντάρ συχνότητας βημάτων και καινοτόμο σχεδιασμό κεραιών πολλαπλών καναλιών.
Χρησιμοποιούνται οι κεραίες:

  • Model B1847, with continuous frequency coverage from 200MHz to 2.0GHz, 1.8 meter array length and 47 antennas elements.
  • Model B1823, with continuous frequency coverage from 100MHz to 2.0GHz, 1.8 meter array length and 23 antennas elements.

Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων GPR χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα: Slice v.7, Examiner, Reflex and Reflex3D.

    2. Το σύστημα Mala ProEx (Professional Explorer) με τις θωρακισμένες κεραίες των: 250MHz, 500MHz, 1000MHz, 1600MHz, 2300MHz και τις μη θωρακισμένες κεραίες  RTA των  of 25-30MHz, 50MHz and 100MHz.

    3. Το σύστημα GX HDR (Ground Explorer High Dynamic Range) με τις θωρακισμένες κεραίες των: 80MHz, 160MHz, 450MHz and 750MHz.
Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων GPR χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα: Slice v.7, Objectmapper, Geovision  and RADExplorer

   4. Το σύστημα Mala GPR (Professional Explorer borehole logging system), με δύο ζεύγη οπτικών (τεσσάρων κλώνων) καλωδίων μήκους 800m το καθένα και τις μη θωρακισμένες κεραίες για γεωτρήσεις: 100MHz and 250MHz. Διατάξεις λήψης των μετρήσεων: Downhole και Crosshole.
Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων GPR χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα: Radinter and Wintomo.

 

gewfisikes-ereunes gewfisikes-ereunes gewfisikes-ereunes

gewfisikes-ereunes gewfisikes-ereunes

 

Το βάθος της γεωφυσικής διερεύνησης, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη κεραία και την αγωγιμότητα του υπεδάφους κυμαίνετε από 0.30cm έως και 50m.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος ΕΜΙ (Time Domain) gewfisikes-ereunes6

Το γραφείο διαθέτει τo σύστημα Geonics EM61 MK2 High Power, το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει μεταλλικούς ή μη μεταλλικούς στόχους σε βάθος έως και 8m, ανάλογα με το μέγεθος τους.

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ