γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Γεωλογικές – Τεκτονικές - Υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση, στις περισσότερες από τις κατηγορίες μελετών, που σχετίζονται με την γεωλογική επιστήμη.

Στη διάρκεια λειτουργίας του γραφείου μας έχουμε εκτελέσει με επιτυχία πλήθος μελετών και ερευνών που σχετίζονται με:

 • Έρευνα και αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών.
 • Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων και οικιστικών περιοχών.
 • Γεωφυσικές έρευνες.
 • Ελέγχους επί υφιστάμενων τεχνικών έργων.
 • Μελέτες κατολισθήσεων και εδαφικών ασταθειών.
 • Υδρογεωλογικές μελέτες και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων απόληψης νερού (πηγές, γεωτρήσεις κ.λ.π)
 • Σεισμικές και τεκτονικές μελέτες.
 • Μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας.
 • Γεωλογικές – τεκτονικές χαρτογραφήσεις.
 • Χαρτογράφηση και οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρωσης.
 • Στρωματογραφικές έρευνες και μελέτες.
 • Έρευνες γεωθερμικών πεδίων.

Έρευνες Κατολισθήσεων

T1 geotekto01 T3

Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

y1 b c

Υδρογεωλογικές Έρευνες

a Y2 a    

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ