γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Γεωτεχνικές – Γεωτρητικές έρευνες

Στον τομέα των γεωτεχνικών, το γραφείο αναλαμβάνει την γεωφυσική έρευνα του χώρου ενδιαφέροντος, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του γεωτεχνικού – γεωτρητικού προγράμματος.

Το γραφείο επίσης αναλαμβάνει την εκτέλεση εξειδικευμένων γεωτεχνικών δοκιμών όπως:

  • Πενετομετρικές δοκιμές.
  • Πρεσιομέτρικές δοκιμές.
  • Ανόρυξη κατευθυνόμενων γεωτρήσεων.
  • Μετρήσεις σεισμικών κυμάτων εντός γεωτρήσεων με τις μεθόδους Crosshole και Downhole

Ο σχετικός γεωτεχνικός εξοπλισμός (εκτός του γεωφυσικού) που διαθέτει το γραφείο είναι:

Ερπυστριοφόρο Γεωτεχνικό γεωτρύπανο Grundojet 450 του οίκου Tracto-Technik Το γεωτρύπανο είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ανόρυξη κατευθυνόμενων γεωτεχνικών γεωτρήσεων σε μήκος – βάθος έως 80 μέτρα. Παρέχει την δυνατότητα μεταβολής της γωνίας διάτρησης από 0° έως 90° στα επιθυμητά τμήματα του εδάφους ή των πετρωμάτων, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική παρακολούθηση της διεύθυνσης και του βάθους της διάτρησης.
T1 t2
Αυτοκινούμενο δειγματοληπτικό γεωτρύπανο DA-72 (RSB 0/1.4) του οίκου Nordmayer με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 082674ΙΧ. Στον εξοπλισμό του συμπεριλαμβάνεται και Δυναμικό Πενετρόμετρο (DPL-DPM-DPH) του οίκου Nordmayer

Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ανόρυξη γεωτεχνικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε βάθη έως 80 μέτρα ή την εκτέλεση πενετρομετρικών δοκιμών σε βάθη έως 70 μέτρα.

Μέθοδοι διάτρησης: Auger drilling, Percussion coring tube RKS, Open samplers, Rotary coring, Bailing and Hammering, Cases drilling and Straight flush rotary drilling.

T 3   T 4
Πρεσσιόμετρο τύπου Menard (ΜΡΜ)

Διεθέτει τις αντίστοιχες πρεσσιομετρικές οβίδες όλων των διαμετρημάτων, για την πραγματοποίηση πρεσσιομετρικών δοκιμών σε δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και σε βάθη έως 100 μέτρα.

T 5   T 6

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ