γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Λίστα Μελετών και Έργων

Πιο κάτω ακολουθεί μία ενδεικτική λίστα μελετών και έργων που έχει εκπονήσει το γραφείο μελετών Μιχαήλ Πουλτσίδη.

 Περιοχή Περιγραφή
 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΕΚΑΤΥ» (Καινοτόμος απεικόνιση υπεδάφους αρχαιολογικών χώρων και εσωτερικού δομικών στοιχείων μνημείων στις 3 και 4 διαστάσεις) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Φορείς Σύμπραξης:

 • Cft Carbon Fiber Technologies P.C.
 • Π. Σωτηρόπουλος-Σπ. Μαρουλάκης Ο.Ε
 • Πουλτσίδης Μιχαήλ
 • Αγγελος Λαμπούδης  & ΣΙΑ ΟΕ
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσίκης ΑΠΘ
 • Εργαστήριο Ατομικής Πυρηνικής Φυσικής ΑΠΘ
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
 • Εφορεία αρχαιοτήτων Έβρου
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου:
Α. ΠΟΛΥΜΕΘΟΔΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΦΙΚΩΝ
    ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΤΥΜΒΟΥΣ.
Β. ΜΕΙΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ
    ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Γ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ
   ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (GPR) ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ.

Περιφέρεια Κρήτης Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας του υπεδάφους θεμελίωσης της Ι.Μ. Βιδιανής της κοινότητας Μετοχίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
Νήσος Εύβοια Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων και εμφανίσεων λευκόλιθου στο μεταλλείο Πλακαριά Μαντουδίου, στη Νήσο Εύβοια.
Νήσος Αντίπαρος Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, στην περιοχή Μαγγανιές, της Νήσου Αντιπάρου.
Νήσος Πάρος Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, στην περιοχή Μάρπισσα, της Ν. Πάρου.
Νήσος Πάρος Γεωφυσική έρευνα στην Εκκλησία της Εκατονταπυλιανής στην Παροικία, της Νήσου Πάρου.
Δήμος Ζαγοράς Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας και της τεκτονικής δομής στο γήπεδο θεμελίωσης των νέων εγκαταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Σχεδιασμός γεωτεχνικού προγράμματος.
Δήμος Βόλου Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας στο γήπεδο θεμελίωσης ξενοδοχειακής μονάδας, στην Νέα Ιώνια του Δήμου Βόλου. Σχεδιασμός γεωτεχνικού προγράμματος.
Νήσος Εύβοια Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας και της τεκτονικής δομής στην περιοχή Προκοπίου - Πηλίου της Νήσου Ευβοίας.
Νήσος Πάρος Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, στην περιοχή Αγίων Αναργύρων Νάουσας, της Νήσου Πάρου.
Δήμος Αφετών Γεωφυσική έρευνα δομικών στοιχείων, με την χρήση του γεωραντάρ, σε παλαιό πέτρινο αρχοντικό του 18αιώνα στην περιοχή Αφετών του Δ. Νοτίου Πηλίου.
Νήσος Πάρος Γεωφυσική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, στην Νήσου Πάρο.
Δήμος Αγιάς Γεωφυσικές Διαγραφές(borehole logging)  Γεώτρησης  (υπό αναγνώρισης ως ιαματικού φυσικού πόρου) στην περιοχή  «Κούτσιμπο» της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. Οπτική απεικόνιση και έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων υδροφοριών.
Νήσος Πάρος Γεωφυσικές Διαγραφές παλαιών Υδρευτικών Γεωτρήσεων (borehole logging) της Νήσου Πάρου. Οπτική απεικόνιση και έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων υδροφοριών.
Περιφέρεια Κρήτης Συμμετοχή στο έργο του Αριστοτελείου Πανεπιστη-μίου Θεσσαλονίκης. «Ειδική διαστασιολογική αποτύ-πωση δομών σε θέσεις του Οροπεδίου Λασιθίου»
Περιφέρεια Θεσσαλίας Αναγνωριστική Γεωλογική μελέτη για το Υδροηλεκτρι-κό έργο Σοφαδίτη, επί του ποταμού Σοφαδίτη.
Περιφέρεια Θεσσαλίας Γεωφυσικές εργασίες για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας.
Νήσος Εύβοια Γεωφυσική-Κοιτασματολογική έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων και εμφανίσεων σιδηρομε-ταλλευμάτων στη Νήσο Εύβοια.
Νήσος Εύβοια Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό της κατάρρευσης υπόγειων  στοών σε μεταλλείο της Νήσου Εύβοιας. Σχεδιασμός γεωτεχνικού προγρά-μματος.
Νήσος Εύβοια Γεωφυσική-Κοιτασματολογική έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων και εμφανίσεων λευκόλιθου στη Νήσο Εύβοια.
Περιφέρεια Κρήτης Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, στην περιοχή Αγία Πελαγία της Νήσου Κρήτης.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας και της αναγνώρισης των αιτιών που προκαλούν τις εισροές υπόγειων υδάτων στις υπόγειες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Cronwell Resort Platamon.
Περιφέρεια Θεσσαλίας Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας και τον σχεδιασμό του γεωτεχνικού προγράμματος στο γήπεδο εγκατάστασης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας.
Νήσος Πάρος Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, στην περιοχή Κολυμπήθρες της Νήσου Πάρου.
Νήσος Αστυπάλαιας Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, προς ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών της Νήσου Αστυπάλαιας.
Νήσος Αντίπαρος Γεωφυσικές Διαγραφές Υδρευτικών Γεωτρήσεων (borehole logging) της Νήσου Αστυπάλαιας. Οπτική απεικόνιση, εντοπισμός ζωνών υφαλμύρινσης και έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων υδροφοριών.
Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, στην περιοχή Κάμπος της Νήσου Αντιπάρου.
Περιφέρεια Πελοποννήσου Ειδική Υδρογεωλογική μελέτη – Εκτίμηση Τρωτότητας  υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, στην περιοχή εγκατάστασης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ Λακωνίας, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Μελέτης και Αδειοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Περιφέρεια Πελοποννήσου Γεωχημική έρευνα και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροφοριών, απορροών και πηγών στην ευρύτερη περιοχή της θέσης εγκατάστασης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ Λακωνίας, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Μελέτης και Αδειοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Περιφέρεια Πελοποννήσου Εκτέλεση και αξιολόγηση δοκιμαστικών αντλήσεων στις γεωτρήσεις Ελέγχου Υπόγειων Υδάτων στο γήπεδο  εγκατάστασης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ Λακωνίας. στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Μελέτης και Αδειοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Περιφέρεια Κρήτης Πραγματοποίηση ηλεκτρικών τομογραφιών μήκους 2000m και 81 ηλεκτροδίων, στο οροπέδιο Λασιθίου για τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
Δήμος Τρικκαίων Γεωφυσικές Διαγραφές Γεώτρησης (borehole logging) Ιαματικού Φυσικού Πόρου, στο Δ.Δ. Ρίζωμα του Δήμου Τρικκαιών. Οπτική απεικόνιση, εντοπισμός  και έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων υδροφοριών.
Περιφέρεια Κρήτης Γεωφυσικές Διαγραφές Γεωτρήσεων (borehole logging) του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Οπτική απεικόνιση και έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων υδροφοριών.
Περιφέρεια Πελοποννήσου Συμμετοχή στην ΜΕΟΑ (Μελέτη Ειδικής Ορνιθολογικής Αξιολόγησης) Έργου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΣΔΙΤ  στην Π.Ε. Λακωνίας.
  Γεωφυσικές έρευνες για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.
Νήσος Πάρος Γεωφυσικές έρευνες με τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών προς ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών  στη Νήσο Πάρο.
Νήσος Εύβοια Γεωφυσικές έρευνες για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας στο γήπεδο των εγκαταστάσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου Ευβοίας.
Περιφέρεια Αττικής Γεωφυσικές Διαγραφές Γεωτρήσεων (borehole logging) στην περιοχή της  Εκάλης Αττικής. Οπτική απεικόνιση και έλεγχος ποιότητας υπόγειων υδροφοριών.
Νήσος Ιθάκη Γεωφυσικές έρευνες με τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στη Νήσο Ιθάκη.
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου Γεωφυσικές έρευνες για την εκτίμηση και τον εντοπισμό αποθεμάτων μαρμάρου σε περιοχές του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
N. Macedonia
Τεχνικός Σύμβουλος για την εκτίμηση των Λατομείων Μαρμάρου (Ελλάδα και N.Macedonia) της υπό Ειδικής Διαχείρισης εταιρείας Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας Α.Ε.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
N. Macedonia
Κοιτασματολογικές και στρωματογραφικές έρευνες στα Λατομεία Μαρμάρου (Ελλάδα και N.Macedonia) της εταιρείας Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας Α.Ε.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γεωφυσικές έρευνες στον αυτοκινητόδρομο Εγνατία στα πλαίσια του  έργου «EPC On sore Pipeline Construction – Trans Adriatic Pipeline, Project Greece Section 2 & 3» για την εταιρεία Bonatti J&P Avax S.r.l.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γεωφυσικές έρευνες σεισμικής  ανάλυσης σε γεωτρήσεις (Crosshole-Downhole) στο μεταλλείο Ολυμπιάδος, για την Εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
Δήμος Λάρισας Συμμετοχή στην αρχαιομετρική γεωφυσική έρευνα στο αρχαίο θέατρο Λάρισας.
Δήμος Δράμας Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών προς ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών του Δήμου Δράμας.
Δήμος Δράμας Γεωφυσικές έρευνες με τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στην περιοχή Πετρούσα του Νομού Δράμας.
Δήμος Καρπενησίου Συμμετοχή στην γεωφυσική έρευνα στην Εκκλησία Αγίου Λεωνίδιου στο Κλαυσί Ευρυτανίας.
N. Macedonia Γεωφυσική Ερεύνα προσδιορισμού των ασυνεχειών της βραχομάζας και την εκτίμηση των αποθεμάτων του λατομείου μαρμάρου SIVEC, για την εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep.
Montenegro Γεωφυσικές Έρευνες για την αναζήτηση  κοιτασμάτων μαρμάρου στο Montenegro.
N. Macedonia Αναγνωριστική Γεωφυσική Ερεύνα στο λατομείο μαρμάρου SIVEC για την εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep.
Δήμος Νοτίου Πηλίου Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στην κοινότητα Καλαμάκι του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Περιφέρεια Θεσσαλίας Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για το φράγμα Παναγιώτικο Μαγνησίας.
Νήσος Κέρκυρας Γεωφυσικές έρευνες με τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στη Νήσο Κέρκυρα. Προσδιορισμός παράκτιας ζώνης υφαλμύρινσης.
Νήσος Κεφαλληνίας Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων στα πλαίσια του έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Πραγματοποίηση μετρήσεων ταχύτητας σεισμικών κυμάτων σε επιλεγμένες περιοχές της Νήσου Κεφαλληνίας».
Νήσος Κεφαλληνίας Συμμετοχή στης γεωφυσικές έρευνες σεισμικής  ανάλυσης σε γεωτρήσεις (Crosshole-Downhole) στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.
Δήμος Νάουσας Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια του έργου «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών του Διευρυμένου Δήμου Νάουσας».
Περιφέρεια Θεσσαλίας Εκπόνηση μελετών και παροχή επιστημονικής υποστήριξης, στα πλαίσια του έργου «Lakeandin Regional Administration of Lake Restoration  Initiatives».
Περιφέρεια Πελοποννήσου Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή εγκατάστασης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ Λακωνίας. στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Μελέτης και Αδειοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Δήμος Τρικκαίων Γεωλογική–Υδρογεωλογική μελέτη αναγνώρισης ιαματικού φυσικού πόρου Ριζώματος Δήμου Τρικκαίων του Ν. Τρικάλων.
Δήμος Γορτυνίας Γεωλογική–Υδρογεωλογική μελέτη Δήμου Γορτυνίας του Ν. Αρκαδίας. Μελέτη ιαματικής πηγής Ηραίας.
Περιφέρεια Πελοποννήσου Παρακολούθηση και αξιολόγηση των στοιχείων των γεωτρήσεων ελέγχου των ΧΥΤΥ και ΜΕΑ των νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Περιφέρεια Πελοποννήσου Παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών των ΧΥΤΥ και ΜΕΑ των νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Περιφέρεια Πελοποννήσου Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές έρευνες στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Μελέτης και Αδειοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ».
Νομός Μαγνησίας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό των διαρροών του φράγματος Παναγιώτικο.
Δήμος Δράμας Μελέτη Σεισμικότητας και Σεισμικής Επικινδυνότητας Φράγματος Χαμοκέρασα.
Δήμος Ηρακλείου Υπουργείο Δικαιοσύνης – Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό ενεργών τεκτονικών ρηγμάτων , στο χώρο ανέγερσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Δήμος Ηρακλείου Υπουργείο Δικαιοσύνης – Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. Σεισμικότητα και ενεργός τεκτονική της Κρήτης με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου.
Δήμος Πάτρας Υπουργείο Δικαιοσύνης – Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή των φυλακών Πάτρας.
Δήμος Ζαγοράς Γεωλογική – Γεωφυσική μελέτη των κατολισθητικών φαινομένων στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς
Νομός Τρικάλων Μελέτη – Διερεύνηση των επιπτώσεων στο ΧΥΤΑ Τρικάλων από τις εκρήξεις παρακείμενου λατομείου.
Νομός Ευβοίας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό καρστικών εγκοίλων και σπηλαίων στο γήπεδο ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας.
Δήμου Καρπενησίου Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή της κατολίσθησης, στον οικισμό Προυσό της Δ.Ε. Προυσού.
Νομός Μαγνησίας Γεωφυσική έρευνα για την αναγνώριση της γεωλογικής δομής , στις θέσεις κατασκευής των λιμνοδεξαμενών στην Κοιν. Μακρυνίτσας.
Νομός Μαγνησίας Γεωφυσική μελέτη για τον προσδιορισμό της ζώνης εμπλουτισμού και τροφοδοσίας της κύριας πηγής ύδρευσης (Καλιακούδας) της πόλης του Βόλου και της Νέας Ιωνίας.
Δήμος Τρικαίων Γεωφυσική έρευνα στην πηγή «Καζάνα» της Δ.Ε. Γοργογύρι.
Δήμος Τρικαίων Γεωφυσική έρευνα στην πηγή «Κόρη» του οικισμού Κόρη της Δ.Δ. Ξυλοπάροικου.
Δήμος Παραληθαίων Γεωφυσική μελέτη για τον προσδιορισμό του ιαματικού και γεωθερμικού δυναμικού στο Δ.Δ. Ρίζωμα.
Δήμος Καλύμνου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Θερμών Καλύμνου. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Νισύρου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Μανδρακίου Νισύρου. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Καμένων Βούρλων. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Κορίνθου Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Ωραίας Ελένης. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Σοφάδων Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Σουλαντά. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Πρεβέζης Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Πρεβέζης. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Θεσσαλιώτιδος Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Εκκάρας.
Νομός Χίου Γεωλογική - Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Αγιασμάτων Δήμου Αμανής. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Δωδεκανήσου Γεωλογική – Υδρογεωλογική - Γεωφυσικήγε μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Καλλιθέας, Δήμου Καλλιθέας, Νήσου Ρόδου. Προσδιορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Κόνιτσας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικής πηγής Καβάσιλων. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Κόνιτσας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων. Υδρογεωχημική μελέτη ιαματικών ατμόλουτρων Αμάραντου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Κρεμαστών Βάλτου, Δήμου Ιανάχου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Κόκκινου Στεφανιού (Μυρτίας), Δήμου Θέρμου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη ιαματικής πηγής Αγίου Βαρβάρου, Δήμου Μεδεώνος. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Ταμασίου Γεωλογική – Υδρογεωλογική και γεωφυσική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Δρανίτσας – Καίτσας. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Μενελαίδος Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη. Μελέτη ιαματικής πηγής Σμοκόβου. Γεωθερμικό μοντέλο.
Δήμος Λάρισας Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές μελέτες γεωτρήσεων των εργοστασίων ΕΞΑΛΚΟ και ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική Μελέτη του έργου «Οδός Φυλακτή – Πετρίλο».
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική Μελέτη του έργου « Οδός Ι.Μ. Σπηλιάς – Διασταύρωση προς Βραγκιανά».
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική μελέτη του έργου «Οδός Νεράιδας – Καραμανώλη».
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική μελέτη του έργου Οδικό Κύκλωμα Λίμνης (Φράγματος) Σμοκόβου.
Νομός Καρδίτσας Γεωλογική Μελέτη του Εργου « Εγγειοβελτιωτικών και Αντιπλυμμιρικών έργων στο Κ.Δ. Κουμπουργιαννά » της Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας.
Νομός Καρδίτσας  Γεωλογική μελέτη Οδού Ρεντίνας – Ιερά Μονή Ρεντίνας.
Νομός Δράμας Μελέτη Φράγματος στην περιοχή Χαμοκέρασα, Δήμου Νικηφόρου Δράμας
Νομός Τρικάλων Μελέτη Φράγματος στην περιοχή Αετός, Δήμου Οιχαλίας.
Νομός Φθιώτιδος Μελέτη Φράγματος στην περιοχή Σαπουνόρεμα, Δήμου Στυλίδας
Νομός Τρικάλων Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις οικιστικές περιοχές, Δήμου Γόμφων
Νομός Τρικάλων Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις οικιστικές περιοχές, Δήμου Οιχαλίας
Δήμος Ζαγοράς Μελέτη κατολισθήσεων Δ.Ε. Μακρυράχης.
Νομός Πέλλας
Νομός Ημαθίας
Προκαταρτικές μελέτες κοινού συστήματος τελικής επεξεργασίας προεπεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής Σκύδρας.
Νομός Αλεξανδρούπολης Αναγνωριστική και οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Αλεξανδρούπολης
Νομός Καβάλας Αναγνωριστική και οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Χρυσούπολης
Νομός Ευρυτανίας Οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Καρπενησίου
Νομός Φθιώτιδος Οριστική γεωλογική μελέτη στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας
Νομός Πιερίας Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του ΧΥΤΑ Κατερίνης.
Νομός Τρικάλων Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του ΧΥΤΑ Τρικάλων.
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Οδός Νεράιδας – Καραμανώλη».
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης Υδρευτικών Γεωτρήσεων, Δήμου Καλλιφωνίου
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων, Δήμου Ταμαυσίου
Νομός Καρδίτσας Περιβαλλοντική μελέτη της Οδού Ρεντίνας – Ιερά Μονή Ρεντίνας.
Νομός Καρδίτσας Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Οδός Ι.Μ. Σπηλιάς –Διασταύρωση προς Βραγκιανά».
Νομός Τρικάλων Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ.Δ. Ταξιαρχών του Δήμου Πελινναίων.
Νομός Τρικάλων Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ.Δ. Σερβωτών του Δήμου Πελινναίων».
Νομός Τρικάλων Περιβαλλοντική μελέτη του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ.Δ. Νομής – Πετρόπωρου του Δήμου Πελινναίων».
Δήμος Μενελαίδας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εργου Εγκατάσταση και Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρόπολης Σμοκόβου.
Δήμος Σοφάδων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Εγκατάσταση και Επεξεργασίας Λυμάτων Κέδρου της Δ,Ε Κέδρου.
Δήμος Ταμασίου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη των υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Ανάβρας.
Δήμος Θεσσαλιώτιδος Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη γεώτρησης ιαματικής χρήσης στο Δ.Δ. Εκκάρας.
Δήμος Παραληθαίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη γεώτρησης ιαματικής χρήσης στο Δ.Δ. Ριζώματος.
Νομός Καρδίτσας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εργου Εγγειοβελτιωτικών και Αντιπλυμμιρικών έργων στο Κ.Δ. Κουμπουργιαννά της Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας.
Δήμου Μεγάλων Καλυβίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Δήμο Πελινναίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Δήμου Τυμφαίων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Δήμου Γόμφων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ανόρυξης ΥδρευτικώνΓεωτρήσεων.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή της κατολίσθησης επί της οδού Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου.
Νομός Ευρυτανίας Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα στην περιοχή της κατολίσθησης στο Δ.Δ. Κρίκελο του Δήμου Δομνίστα.
Δήμος Παραληθαίων Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη.
Δήμος Πελινναίων Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Μουζακίου Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Ταμασίου Γεωφυσική και γεωλογική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Ανάβρας.
Δήμος Προυσού Γεωφυσική έρευνα στις κατολισθαίνουσες περιοχές στον οικισμό Καστανούλα.
Νομός Βοιωτίας Γεωφυσική έρευνα στη περιοχή Ύπατο.
Δήμος Σοφάδων Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Σοφάδες.
Νομός Κορινθίας Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Ζευγολατιό.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική μελέτη για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών περιοχής Λογγιτσίου.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική μελέτη για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών περιοχής Νεράιδας.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική μελέτη για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών Δυτικού Τομέα.
Δήμος Προυσού Γεωλογική και Γεωφυσική έρευνα στις θέσεις ρέμα Φονιάς και Ζυγός στο Δ.Δ. Προυσός.
Νομός Αττικής Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στο χώρο του εργοστασίου της Αγροτικής Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων.
Δήμος Βέροιας Γεωλογική – Υδρογεωλογική και Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Κουμαριάς.
Δήμος Ιθώμης Γεωφυσική έρευνα για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών στον οικισμό Κόμπελος.
Δήμος Ταμασίου Γεωφυσική έρευνα , για τον εντοπισμό πόσιμου νερού στο Δ.Δ. Ασιμοχωρίου.
Δήμος Ιθώμης Γεωφυσική έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Καππά.
Δήμος Βελεστίνου Γεωφυσική έρευνα στο χώρο του εργοστασίου της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας Α.Σ.Ε.Ε. στο Βελεστίνο για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Χασίων Εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών στα Δ.Δ. Οξύνειας και Σκεπάρνη.
Δήμος Ιτάμου Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών , στο Δ.Δ. Αμπελικό.
Δήμος Παλαιοκάστρου Γεωφυσική έρευνα για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Ζηλευτής.
Δήμος Πυνδαίων Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Μενελαίδος Σύνταξη μελέτης (Γεωφυσική έρευνα ) για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στο Δ.Δ. Λουτρό.
 Δήμος Μουζακίου Υδρογεωλογική έρευνα της Πηγής Δρανίτσας – Καίτσας.
Δήμος Αχελώου Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στον οικισμό Ρογγια.
Δήμος Αχελώου Γεωλογική (Γεωφυσική)έρευνα για τον εντοπισμό πόσιμου νερού Δ.Δ. Μπελοκομίτης.
Νομός Καρδίτσας Σύνταξη Γεωφυσικής Μελέτης για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, του Δ.Δ. Μαυροματίου και Οξιάς του Δήμου Μουζακίου.
 Νομός Ιωαννίνων Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στην περιοχή του λατομείου της εταιρείας Πύρος Α.Ε.
Νομός Φθιώτιδος Γεωφυσική έρευνα στη θέση επιλογής του φράγματος. Σαπουνόρεμα Δήμου Στυλίδας.
Δήμου Φύλλου Γεωφυσικές έρευνες στο Δ.Δ. Συκεών.
Δήμος Καστανιάς Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Καστανιάς.
Δήμος Χασίων Γεωφυσική έρευνα στα Δ.Δ. Αγναντιάς και Σκεπάρνι.
Δήμος Προυσού Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Προυσού.
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Μακρολίβαδου
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Πουρναρίου.
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Πετρωτού.
Δήμος Δομοκού Εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών (Γεωφυσική έρευνα) στο Δ.Δ. Δομοκού.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στις περιοχές Αμπέλια και Πάδη του Δ.Δ. Λογγιτσίου και στις περιοχές Τεπελένια και Κατράνη του Δ.Δ. Στυλίδας.
Δήμος Στυλίδας Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών στις περιοχές Γιαλός , Προφήτη Ηλίας και Βαινόρεμα.
Δήμος Οιχαλίας Γεωφυσική μελέτη στην θέση Ποταμιά του Δ.Δ. Οιχαλίας.
Δήμος Οιχαλίας Γεωφυσική μελέτη στην θέση Αετός του Δ.Δ. Οιχαλίας.
Δήμος Νεβρόπολης -Αγράφων Σύνταξη Γεωφυσικής μελέτης για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Πύλης Γεωφυσική έρευνα για την ανεύρεση υπόγειων υδροφοριών στα Δ.Δ. Διαμερίσματα Πύλης και Ρωποτού.
Δήμος Ασπροποτάμου Σύνταξη γεωφυσικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στα Δ.Δ. Αργύρι και Δαφνούλα.
Δήμος Μουζακίου Σύνταξη μελέτης γεωφυσικών ερευνών για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών.
Δήμος Οιχαλίας Γεωφυσική έρευνα για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Κρήνης.
Δήμος Φύλλου Γεωφυσική μελέτη στο Δ.Δ. Συκεώνας και στον οικισμό Αμπελώνα.
Δήμος Γοργοποτάμου Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών (γεωφυσικές έρευνες) για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών των ορεινών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δέλφινου , Κουμαρίτσι , Δύο Βουνά , Ελευθεροχώρι και των οικισμών Σκαμνού και Οίτης.
Δήμος Γόμφων Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης ( Γεωφυσική έρευνα) για την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου.
Δήμος Προυσού Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Βελωτά.
Δήμος Ταμασίου Εκπόνηση μελέτης ( Γεωφυσική έρευνα ) εντοπισμού πόσιμου νερού.
Δήμου Προυσού Γεωφυσική έρευνα στο Δ.Δ. Ασπρόπυργου
Δήμος Γοργοποτάμου Εκπόνηση υδρογεωλογικής (γεωφυσική έρευνα ) για τον εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών της πηγής Παναγιάς στην περιοχή Κολοκυνθού του Δ.Δ. Βαρδατών.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στην περιοχή « Κερασίωτικα » της Κοινότητας Νέου Αργυρίου.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στην περιοχή « Πηγή Δαφνούλας» της Κοινότητας Νέου Αργυρίου.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική μελέτη την περιοχή « Κάτω Βαλαώρα » της Κοινότητας Βαλαώρας.
Νομός Ευρυτανίας Γεωφυσική και γεωλογική μελέτη την περιοχή « Σμιξη » της Κοινότητας Βαλαώρας.
Νομός Τρικάλων Γεωφυσική έρευνα στην θέση «Νταμάρι -Πετρωτό » της Κοινότητας Γριζάνου.
Νομός Τρικάλων Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του Συνοικισμού Καλοχωρίου της Κοινότητας Κονισκού.
Νομός Λάρισας Εκτέλεση γεωφυσικής έρευνας στο χώρο του εργοστασίου της Βιοκαρπέτ Α.Ε.Β.

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ