γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Έρευνα τεχνικών έργων και Έλεγχος δομικών στοιχείων-θεμελιώσεων-στρώσεων οδοστρωμάτων

Το γραφείο, χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο λογισμικό, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο, δομικών στοιχείων, θεμελιώσεων και στρώσεων οδοστρωμάτων. Το γραφείο έχει να επιδείξει πλήθος μελετών και ερευνών σε όλη την Ελλάδα.

Οι γεωφυσικές μέθοδοι που πραγματοποιεί το γραφείο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι :

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος του ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar)

gewfisikes-ereunesΔιαθέτουμε τέσσερα συστήματα Γεωραντάρ, τρία της εταιρείας MALA Σουηδίας και ένα της Νορβηγικής εταιρείας 3d-Radar. Όλα έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης των υπό γεωφυσικής διερεύνησης, στόχων. Τα συστήματα είναι:

    1. Το σύστημα 3D-Radar GPR. Αποτελεί πρωτοποριακή κατασκευή νέας γενιάς τρισδιάστατου ραντάρ διείσδυσης εδάφους (3D GPR) χρησιμοποιώντας τεχνολογία ραντάρ συχνότητας βημάτων και καινοτόμο σχεδιασμό κεραιών πολλαπλών καναλιών.
Χρησιμοποιούνται οι κεραίες:

  • Model B1847, with continuous frequency coverage from 200MHz to 2.0GHz, 1.8 meter array length and 47 antennas elements.
  • Model B1823, with continuous frequency coverage from 100MHz to 2.0GHz, 1.8 meter array length and 23 antennas elements.

Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων GPR χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα: Slice v.7, Examiner, Reflex and Reflex3D.

    2. Το σύστημα Mala ProEx (Professional Explorer) με τις θωρακισμένες κεραίες των: 250MHz, 500MHz, 1000MHz, 1600MHz, 2300MHz και τις μη θωρακισμένες κεραίες  RTA των  of 25-30MHz, 50MHz and 100MHz.

    3. Το σύστημα GX HDR (Ground Explorer High Dynamic Range) με τις θωρακισμένες κεραίες των: 80MHz, 160MHz, 450MHz and 750MHz.
Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων GPR χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα: Slice v.7, Objectmapper, Geovision  and RADExplorer

   4. Το σύστημα Mala GPR (Professional Explorer borehole logging system), με δύο ζεύγη οπτικών (τεσσάρων κλώνων) καλωδίων μήκους 800m το καθένα και τις μη θωρακισμένες κεραίες για γεωτρήσεις: 100MHz and 250MHz. Διατάξεις λήψης των μετρήσεων: Downhole και Crosshole.
Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων GPR χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα: Radinter and Wintomo.

 

gewfisikes-ereunes gewfisikes-ereunes gewfisikes-ereunes

gewfisikes-ereunes gewfisikes-ereunes

 

Το βάθος της γεωφυσικής διερεύνησης, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη κεραία και την αγωγιμότητα του υπεδάφους κυμαίνετε από 0.30cm έως και 50m.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος SLINGRAM

gewfisikes-ereunes9 Το γραφείο διαθέτει δύο γεωφυσικά συστήματα (EMAC 36 και HF EMAC 180) και το λογισμικό ερμηνείας των μετρήσεων Slingram της εταιρείας MALA Σουηδίας.

Οι συχνότητες εκπομπής των δύο συστημάτων είναι 3.6 και 18.1 kHz αντίστοιχα.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος VLF

gewfisikes-ereunes10 Το γραφείο διαθέτει το γεωφυσικό όργανο WADI και τα λογισμικά ερμηνείας των μετρήσεων SECTOR και RAMAC της εταιρείας ABEM Σουηδίας.

Σεισμικές μέθοδοι: ανάκλασης, διάθλασης, Cross hole και Down hole

gewfisikes-ereunes12Το γραφείο διαθέτει τα σεισμικά καταγραφικά μηχανήματα BISON 9048 - 48 channel seismograph και TERRALOC MARK 6 - 24 channel seismograph της εταιρείας ABEM Σουηδίας. Στον βοηθητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια, σεισμικές πηγές και 150 οριζόντια/κατακόρυφα γεώφωνα διαφόρων συχνοτήτων (6Hz έως 14 Hz ). Η ερμηνεία των μετρήσεων πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (WINSISM, SEISIMAGER κ.α.)
Μέθοδος ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης του υπεδάφους της θέσης έρευνας

Το γραφείο διαθέτει τα κάτωθι τέσσερα συστήματα ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης του υπεδάφους:

  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 1000 (1 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus electrode selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 4000 (4 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus elector selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
  • TERRAMETER LS (4 channel, 64 electrodes max output current 2.5A & max output power 250W) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.

Στον βοηθητικό  εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρόδια (πωλούμενα και μη) και καλώδια για τις ηλεκτρικές τομογραφίες  81 ηλεκτροδίων, σε αποστάσεις μεταξύ τους 2m, 5m, 10m, 25m και 50m, παρέχοντας την δυνατότητα, το μήκος των τομογραφιών εξ αρχής να διαμορφώνεται από 160m έως 4000m. Παράλληλα τα εν λόγω καλώδια μας δίνουν την δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας Roll along, βάση της οποίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός ηλεκτροδίων και ταυτόχρονα τα προφίλ των ηλεκτρικών τομογραφιών να αναπτυχθούν σε όσο μήκος απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της γεωφυσικής έρευνας. Για την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα  λογισμικά προγράμματα RES2DINV και RES3DINV της εταιρείας GEOTOMO.

gewfysikes erevnes13b gewfisikes-ereunes13c2

 

Έρευνα γηπέδου θεμελίωσης νέου νοσοκομείου Χαλκίδας
domika01 domika02
X1 b X2 b
Γεωφυσική διερεύνηση διαρροών του φράγματος Παναγιώτικου
domika03 domika04
g03  GO3 B
radar

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ